توهم و خودشيفتگی بالاخره کار دست‌اش داد!

توهم و خودشيفتگی گاه مبتلا را ذليل و زمين‌گير می‌کند، که دنيای سياست از اين دست ذليل و زمين‌گيرشدگان فراوان ديده است. اين‌که بسياری از کوشندگان و تحليل‌گران سياسی در تحليل‌ها و ارزيابی‌های‌شان به نقش اختلال‌های روانی رهبران حکومت اسلامی، به‌ويژه اختلال‌های روانی احمدی‌نژاد در تشديد درگيری‌های درون حکومتی توجه ندارند، متأسفانه پديده‌ی تازه‌ای نيست

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!