فتوا

راستشو بخواین، من همیشه آرزو داشتم که می‌تونستم مثل بعضی‌ از دوستان ساکن این سایت در مورد هر مطلبی کلّی چیز میز بنویسم تا هم بتونم چیز‌هایی‌ رو که اصرار دارم همه بدونن هر جوری شده به همه زورچپون کنم، هم چیزای زیادی یاد بگیرم و از همه مهمتر اسم و رسمی‌ واسه خودم دست و پا کنم……..ولی متاسفانه از عهده‌ام خارج هستش…….به همین خاطر این دفه هم هرگونه اظهار نظر در مورد تصویر بالای صفحه را به عهده خود شما نازنین‌ها میذارم.

فقط اجازه بدین که اون جواب رو واستون بخونم که میگه: با وجود وارث مسلمان، ارث به کافر نمیرسد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!