ایرانیان هیچکاره

هستند دسته ای که هنوز فکر میکنند با “اصلاحات ” میشود خوی پلنگی نظام پر برکت را از آن گرفت و رامش کرد و اندک اندک متمدن و سرانجام مطیع رأی و خواست مردم.

اگر تجربه سی و دوساله و عاقبت “اصلاح طلبی ” را هنوز بخوبی درک نکردند؛ پر بدک نباشد که حرفهای نمایندۀ خدایگان علی آقا رهبر در سپاه محافظش را آویزۀ گوش کنند و بعدش هم به حرفهای مصباح خوب گوش کنند.

علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت:

“اینها باید بدانند که امت حزب الله و روحانیت حمایتشان از مسئولان مشروط است و شرط اساسی هم این است که همه در قید ولایت باشند و تعهد لازم را نسبت به ولایت فقیه داشته باشند اما اگر زاویه پیدا کردند دیگر نباید انتظار داشته باشند که مردم متدین و جریان حزب اللهی و اصولگرا از آنها حمایت کند.”

و آب پاکی را مصباح یزدی رو دست همه ریخته:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!