جلوه ای از خشم مردم نسبت به اعدامهای رژيم!

بدنبال اعدام وحشیانه دو برادر به نامهای عبدلله و محمد فتحی به اتهام دزدی مسلحانه در زندان مرکزی شهر اصفهان توسط دژخیمان جمهوری اسلامی، مراسم سوگواری و تدفین آنها توسط خانواده و مردم شاهين شهر ، به جلوه ای از اعتراض بر علیه حکومت تبدیل شد. صد ها تن از مردم شهر  و بویژه جوانان، تابوت های این دوجوان را بر سر دست گرفته و با نواختن طبل و سنج و سردادن ترانه -سرود “دایه دایه وقت جنگه” و شلیک گلوله های هوایی (برسم هموطنان بختیاری) نمایشی رزم طلبانه براه انداختند. در برخی لحظات این تشيع جنازه که با دست زدن، سینه زدن و هلهله  راه پیمایان همراه بود شعار های “مرگ بر این رژیم” و “مرگ بر خامنه ای”  هم شنیده شد که

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!