دیدار تهدید آمیز فرمانده کل سپاه و احمدی نژاد

در یکی از جلسات هیأت دولت ،احمدی نژاد با اشاره به تنگنائی که
در آن قرار گرفته از آراء 25 میلیونی خود در انتخابات سال 88
سخن گفته و خود را برگزیده میلیون ها ایرانی معرفی می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!