پاسخ جالب «انيشتين» به يك صهیونیست

اين نامه توسط «دنيل مك گوان»، مدير اجرايي «يادبود دير ياسين»، به بهای
معادل هشت هزار و پانصد دلار به ‏علاوه هزار و هفتصد دلار كميسيون و كارمزد
و 175 دلار هزينه حمل با كشتي خريداري شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!