«تکان دهنده‌ترین تراژدی‌ها تراژدی پناهندگان سیاسی است»

«سخنرانی پادشاه» داستان مبارزه جورج ششم با لکنت زبانش به کمک یک مربی گفتار درمانی استرالیایی است. جورج ششم از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۵۲ میلادی پادشاه انگلستان بود. مربی گفتاردرمانی رابطه‌ی دوستانه‌ای با جرج ششم برقرار می‌کند و نه فقط بر گفتار او، که بر افکار و رفتار او نیز اثر عمیق می‌گذارد. او روش درمان غیر معمولی دارد. از جمله در کنار تمرین تنفس و ادای اصوات، بیمار خود را با دکلمه‌ی بخش‌هایی از نمایشنامه‌ی هملت تشویق می‌کند. نطق‌های مهم شاه، به‌ویژه نطق مهم مربوط به جنگ جهانی دوم را با او تمرین می‌کند. شاه در انت‌ها با همین روش بهبود می‌یابد…

گفت‌وگوی هفته‌نامه‌ی آلمانی‌زبان زوددویچه سایتونگ با کالین فرث:…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!