همسر اسانلو: دادستان اصلا جوابی به ما نمی دهد

چکیده :همسر اسانلو می گوید که دادستان تهران هیچ توجهی
به نامه هایشان در باره منصور اسانلو نشان نمی دهد .اسانلو با اتمام
محکومیت پنج ساله اش باید مرداد ماه امسال از زندان آزاد می شد اما دوران
بازداشت اش را جزو محکومیت وی حساب نکرده اند و براین اساس محکومیت پنج
ساله وی نه در مرداد ماه که دی ماه امسال به پایان می رسد اما این همه
داستان نیست.پیشاپیش مسوولان امنیتی برای وی پرونده جدیدی ساخته و او را
دوباره به یکسال زندان محکوم کرده اند. … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!