بز اخفش و وکلای ایرانی

دیروز راجع به حضور بانو نسرین ستوده؛ وکیل زندانی شدۀ حقوق بشر که به کانون وکلاء برده شده بود تا ناظر ابطال پروانۀ وکالتش باشد، خصوصاً دستبندی که به او زده بودند، نکاتی خاطر نشان شد، اینجا.

آن اتفاق، یعنی حضور یک وکیل دستبند زده شده در کانون وکلاء، در تاریخ نیم قرن این تشکیلات بی سابقه بوده و تازه ترین دهن کجی نظام پر برکت به حرفۀ وکالت و شخصیت وکلاء میبود.

به مصداق؛ احترام امامزاده با متولی است، همۀ وکلای حاضر در آن جلسه کانون وکلاء که همانند بز اخفش این بی حرمتی به بانو ستوده و سنگین قیمت و بد عاقبت برای حرفۀ وکالت را نظاره کردند صم و بکم ، و حد اقل جلسه را به اعتراض ترک نکردند؛ بایسته است که یک عدد دست مریزاد به خودشان ابلاغ فرمایند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!