آيا”ويروس استاكس‌نت “به ايران اجازه حمله موشكي به آمريكارا مي‌دهد

خبرگزاري فارس: يك پايگاه تحليلي آمريكايي مي نويسد: پنتاگون اعلام كرده است كه حملات سايبري جزئي از جنگ محسوب مي‌شوند و اين كشور هرگونه حمله سايبري را با حمله نظامي پاسخ خواهد داد، ولي آيا ايران كه از طرف آمريكا مورد حمله سايبري قرار گرفته است مي‌تواند به آمريكا حمله كند.

در خصوص حملات سايبري آورده است: پنتاگون به اين نتيجه رسيده كه خرابكاري‌هاي رايانه‌اي كه از سوي كشوري ديگر صورت مي‌گيرد، جزئي از اقدامات جنگي به شمار مي‌آيد. اين يافته براي اولين بار به آمريكا اين فرصت را مي‌دهد كه با استفاده از نيروي نظامي به چنين حملاتي پاسخ دهد. پنتاگون تا حدودي مي‌خواهد اين نقشه خود را به عنوان هشداري به دشمنان بالقوه نسبت به پيامدهاي حملات اين‌چنيني به آمريكا بفهماند. يك مقام نظامي آمريكا در اين باره مي‌گويد: “اگر دشمنان شبكه برق سراسري ما را قطع كنند، ما مي‌توانيم به درون دودكش‌هاي كارخانه‌هاي شما موشك پرت… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!