نظر سیدحسن نصرالله درباره انتخابات ایران

مفهوم جمهوري در ايران اين است كه مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مورد
رييس‌جمهور، نمايندگان يا مجلس خبرگان نظر مي‌دهند. هيچ كس نمي‌تواند بدون
انتخاب مردم در ايران سمتي داشته باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!