یک من ماست چقدر کره دارد

در راستای خدمت به ابنای بشر و حقوق مادر زادیش؛ به این بخش از فرمایشات جناب دکتر حاج آقا محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که در “نشست تخصصی حقوق بشر” بیان فرموده اند توجه فرمایید تا دریابید یک من ماست چقدر کره دارد:

“مبحث دیگری که غربی ها با ایران مشکل دارند بحث قصاص است در حالیکه قصاص بسیار مهم است و به نوعی از حقوق افراد جامعه دفاع می کند و حاکم نقش دفاع از حقوق و همچنین ترویج بخشایش را دارد و می توان گفت در قصاص حیات است و از قضات درخواست می کنیم که در احکامی که در مورد اعدام و قصاص صادر می کنند تفسیر آن را هم بنویسند و تلگرافی رای ندهند زیرا ما هزاران پرونده اعدام و قصاص را ترجمه کرده و به جهان ارائه می کنیم.”

حرفهای با مزۀ دیگری راجع به بهائیان، همجسگرایان، شلاق زدن و دیگر از ایندست مباحث زده که علاقمندان میتوانند از متن کامل آن در اینجا فیض مبسوط برند. حالا هی یاسین در گوش این وحوش بخوانید و دخیل به این و آن بندید تا انشاالله ” اصلاح ” شوند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!