آش آقا رجب

مانند صد ها مورد مشابه؛ پس از انشاء های پرشور و سطل ها اشک مجازی، فتیلۀ ماجرای قتل، ببخشید، سکتۀ هاله سحابی هم بزودی پایین کشیده خواهد شد.

پس بهتر آنست که به دعوت ” اصلاح طلبان ” لبیک گفت، که یکی یکی شروع کرده اند به زدن ساز سازش با خدایگان علی آقا رهبر؛ خاتمیشان طلب “عفو” کرده؛ شکوری رادشان و علوی تبارشان و عبدیشان و مابقی هم دنباله روی ایشان را و حالا نوبت آقارجب شده که روضۀ عاقبت اندیشی بخواند .

در مصاحبه با بی بی سی؛ جناب حاج آقا رجب علی خان مزروعی سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران حرفهای بامزه ای راجع به ” جنبش سبز ” و مصالحه زده است و آش جدیدی برای مردم پخته، پیش از این هم در مورد هنر آش پختن ایشان نکاتی خاطر نشان شده بود، در اینجا.

بَه بَه؛ مبارک باشد آقا رجب، مصالحه خوراک خوبی است. بفرمایید این شاخه اسلامیست ” جنبش سبز ” اینبار چه آشی برای ایرانیان پخته و چه در انبان دارد؟

گروهی از اصولگرایان سنتی هستند که به یک سری از ارزش ها پایبندند و سابقه و پایگاه دارند. به نظر می رسد که با آنها بهتر می شود مصالحه را شکل داد“.

خوب؛ فعلاً جنس ” ارزش ها ” را فاکتور میگیریم، پس با سوگلی از چشم افتاده میخواهید علیه خدایگان علی آقا رهبر مصالحه کنید؟

تمام مصیبتی که گرفتارش هستیم از ناحیه احمدی نژاد و تیم اوست. آنها هیچ باوری به دموکراسی و آزادی ندارند و هیچ پایگاهی هم در جامعه ندارند که بتوان با آنها ائتلاف کرد.”

دکی؛ تا حالا که مصیبت عظمی خدایگان علی آقا رهبر بود که “هیچ باوری به دموکراسی و آزادی ندارد”؛ آقا رجب، سر جدت و حساب بانکی سردار سازندگی؛ نگو که میخواهید با مصیبت عظمی مصالحه کنید.

جنبش سبز از درون یک انتخابات زاده شد و نگاه آن قطعا به انتخابات است، منتهی یک انتخابات سالم و آزاد

در آخرین “انتخابات ” یک عالمه ایرانی شل و پل و کهریزکی و آوارۀ جهان و زندانی و به قتل رسیدند و همه به دستور صریح مصیبت عظمی خدایگان علی آقا رهبر.

تازه؛ با حلوا حلوا کردن که دهان شیرین نمیشه، کی تو نظام پر برکت “انتخابات سالم و آزاد ” بوده که اینبار باشه؟

راستی آقا رجب؛ هنوز نگفتی هزینه زندگی، تبلیغات، رسانه های گونه گون و مسافرت های مداوم خیل سران و کادر نو هجرت کرده به بلاد کفر از کجا تأمین میشه، در ضمن، به شاگرد منتخب آقا هما کاتوزیان, آق مهدی آکسفوردی هم سلام برسان.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!