منقرض باد این تبار مکر و زور

 

شعر زیر تضمین شعر جناب محمد جلالی است که قبلا در این وبلاگ  آمده است

“منهدم باد این بساط جهل و جور
منقرض باد این تبار مکر و زور

مکر و زور ست ، در تبار این گروه :
خانمان_ ملاهای_ جور واجور

گرچه بهتر گفته آید، نزد خلق
اهل منقل ، خلسه در دنیای فور

تنبل و بیکاره ، در ذکر و دعا
واعظان و حامی_ اهل قبور

همه ی ایرا نیان

تقاضا : با تشکر قبلی ، علاقمندان لطفا در تکمیل این تضمین ، مساعدت فرمایند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!