لاریجانی: آقایان بروند آخوند شوند بعد نظر بدهند

از دهه ۵۰ به بعد در صحنه ایران جریان مارکسیست توده‌ای را مشاهده کردیم.
افراد وابسته به این جریان فکری با وجود آنکه وزیر شدند و سمت گرفتند،
همچنان بر عقاید مارکسیستی خود تاکید می‌کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!