راهپیمائی سکوت در 22 خرداد راهنمای اعتراض های بعد است

دعوای این آقایان بر سر این است که چه کسی کل قدرت را در
اختیار داشته باشد. اختلاف آن‏ها، اختلافی نیست که در جهت
منافع مردم باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!