بهای ميوه نسبت به سال قبل، ۷۰ درصد افزايش يافته است

کلمه:گزارش جديد بانک مرکزی نشان مي‌دهد که قيمت ۸ گروه کالايی از ۱۱ گروه مورد بررسی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۳ خرداد ماه سال جاری افزايش يافته است. اين گزارش همچنين رکوردار افزايش قيمت در هفته مورد گزارش را گروه ميوه‌های تازه با ۳٫۸ درصد افزايش قيمت ذکر مي‌کند و نشان مي‌دهد که قيمت ميوه‌های تازه نسبت به سال قبل با ۷۰٫۱ درصد افزايش روبه‌رو بوده است، قيمت تخم‌مرغ هم ۱۳۹٫۸ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته و روغن‌نباتی نيز ۴۶ درصد نسبت به سال قبل گران‌تر شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!