دروغگویان حرفه ای

به این گزارش خودنویس از حرفهایی که فیلینت لوارت در کنفرانس دیروز هوشنگ امیراحمدی تحت عنوان “تغییر در خاور میانه؛ چالش‌ها، بازیگران و روابط ایران و آمریکا ” زده توجه کنید:

این کارشناس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) گفت که حکومت اسلامی با تمام مشکلاتش چیزی را به مردم عرضه می‌کند که می‌خواهند. مردم ممکن است خیلی از همه چیز راضی نباشد و نمی‌توان رد کرد که بخشی از مردم تمایل به تکامل نظام‌شان دارند، اما همان مردم می خواهند نام این حکومت، جمهوری اسلامی ایران باشد و آمریکایی‌ها این رانمی‌فهمند.

او دولت ایران را کاملا مستقل دانست که همان چیزی است که مردم منطقه می‌خواهند و حتی مردم منطقه خواهان دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند.”

به عبارت دیگر؛ آقا فیلینت و خانومش که طبق اسناد منتشر شدۀ یک دعوای حقوقی در آمریکا، با لابیگران نظام پر برکت همکاری تنگاتنگ دارند و مرتباً به ایران سفر کرده و مهمان حاج آقا محمد مرندی میباشند، در نادیده گرفتن آمال آزادیخواهانۀ مکرراً ابراز شدۀ مردم ایران، با دروغگویان حرفه ای اسلامیست، همانند میزبانشان، نه تنها همصدا شده، بل، کورس گذاشته اند.

این هم یک راه نان خوردن است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!