بحثی درباره آل احمد و گفمان مسلط، علی عبدالرضایی، حشمت رئیسی

 

 

چندی پیش شنونده بحث و جدلی بودم که به نقد آل احمد و گفتمان سلطه پرداخته بود. در لینک زیرکه شامل صدای بخشی از آن بحث است. می توانید نظرات علی عبدالرضایی را از دقیقه 25 بشنویددر این باره بشنوید 

http://www.4shared.com/audio/MsZtfXli/____aras_62_-_ali_abdolrezaie_.html

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!