بلوز یقه اسکی عامل محرومیت تیم فوتبال زنان

      مگر ما می توانیم یک شبه لباسهایی را که قبلا آماده کرده ایم عوض کنیم یعنی همین لباسهایی را که در دور اول مقدماتی با آن به بالا صعود کرده ایم. حالا درست قبل از مسابقه این لباسها را به فوریت تغییر دهیم؟. ما که با خود خیاط به همراه نیاورده ایم. بدین جهت ما اعتراض کردیم.     این لباس همان لباسی است که قبلا بازیکنان پوشیدند و چند بازی را در دور اول همین بازیها انجام دادند ولی هیچ نامه ای و یا اعتراضی از فیفا دریافت نکردیم که ما را از ایراد لباس بازیکنان مطلع سازند تا ما سعی در برطرف کردن این ایرادها بکنیم. اگرموردی بوده باید آن را قبلا کتبا به ما ابلاغ می کردند تا فرصت کافی داشته باشیم تا با بررسی کامل، رضایت فیفا را جلب کنیم. تاکید می کنم که کمیته اجرایی فیفا قبلا تایید کرده بود که زنان می توانند با حجاب در بازی های رسمی شرکت کنند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!