خلا زیر امام خمینی

شاید در خبرها خوانده بودید که مجسمه های شانزده اسبی که دور میدان ” امام ” که از ورودی‌های شهر ساری، مركز استان مازندران است، غیبشان زده بود.

خوب؛ حالا این خبر را بخوانید که راز رم کردن آن اسبان که گفته میشود پنجاه سال دور آن میدان جا خوش کرده بودند را برملا میسازد.

” فرامرز نقيبی؛ رئيس شورای شهر ساری اعلام کرد:

روزهای اخير ابهاماتی در ذهن مردم شريف ساری و رسانه‌های ارتباط جمعی درباره مفقودی [ مفقود شدن] مجسمه اسب‌های ميدان امام ساری پيش آمده است.

بر اساس دستور دادستان، وجود مجسمه‌های اسب در ميدان امام چيزی جز اهانت به نام امام نيست و جمع‌آوری اين مجسمه‌ها به شهرداری ابلاغ شد.”

سئوال:

آیا وجود دستشویی و یا به زبان حاج آقا دادستان، خلاء؛ در اماکنی که نام مبارک “امام خمینی ” روی آنها گذاشته شده ” اهانت به نام امام نیست “؟

آیا منطقه ” خلازیر” که در مجاورت “حرم امام خمینی ” میباشد ” اهانت به نام امام نیست “؟

در راستای مجارات ” اهانت به نام امام “؛ چه بر سر آن شانزده اسب نانجیب ایرانی آورده شده که در سی و یک سال اخیر شب و روز مشغول ” اهانت به نام امام ” بوده اند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!