شکنجه در ‘کمپ های غير مجاز’ ايران

روزنامه جام جم، در شماره روز گذشته خود، سرگذشت فردی را منتشر کرده که به مدت يک سال در يک “کمپ غير مجاز” در تهران در معرض بد رفتاری و شکنجه قرار داشته است.

به گزارش جام جم، در مورد مردی است که پس از ربوده شدن توسط چهار نفر که خود را “مامور” معرفی کرده اند، به مکانی انتقال يافته که ساکنانش در معرض “انواع آزارها و تحقيرها” بوده اند و “کوچک‌ترين اعتراض منجر به شکستن استخوان‌ها مي‌شده است”.
طبق گزارش جام جم اين مرد که بعد از آزادی و به رغم تهديد مسئولان کمپ که “اگر عليه آنها شکايت کند بار ديگر به سراغش خواهند آمد” به پی گيری موضوع پرداخته، به قاضی گفته که همسرش با پرداخت پول به مسئولان کمپ که “بيشتر شبيه اراذل و اوباش بوده اند” باعث حبس يک ساله او شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!