قهرمانان کجایند؟

جان گریشام نویسنده‌ی کتاب‌های پرفروش آمریکایی، وکیل
دادگستری و همزمان نماینده‌ی مجلس ایالتی بود. اما فروش نخستین کتاب‌ها
چنان شوقی در او ایجاد کرد که وکالت و سیاست را به کناری گذاشت و یکسر به
نویسندگی پرداخت. با این حال تجربه‌ی وکالت و سیاست در انتخاب و پرداخت
موضوعات به او کمک بسیار کرد. تعداد زیادی از کتاب های او از جمله “هیئت
منصفه‌ی فراری”، “شریک”، “شرکت”، „پرونده پلیکان”، “وکیل خیابانی” ، “مرد
معصوم”، “سوداگر”، “تئودور بونه، پسر وکیل ” به فارسی ترجمه شده‌اند. از
کتاب‌های او تاکنون ۳۰۰ میلیون در دنیا فروش رفته است. او از طرفداران
اوباما در آمریکاست و در گفت‌وگو با اشپیگل از بحران اقتصادی، وضع نابسامان
اقتصادی و اسباب و علل شکل‌گیری حزب نوظهور «چای» سخن می‌گوید…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!