تجاوز به میهمانان زن در جشنی در استان اصفهان

دوازده نفر پس از حمله به یک جشن تولد در باغی در حوالی روستای اصغرآباد اصفهان دست‌ و پای مردان حاضر در مهمانی را بسته و به زنان تجاوز کرده‌اند. خبر این تجاوز گروهی یک هفته پس از وقوع در برخی رسانه‌ها منتشر شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!