سینما و غار افلاطون

تا نیمه قرن نوزدهم جایی که امروز هالیوود است، پرنده پر نمی‌زد. سال۱۸۵۳ یکی آنجا کنار چند درخت یک کلبه ساخت. سیزده سال بعد خانواده‌ای از اکلاهاما در آنجا سکنی گزید و بنا کرد به فروش زمین و خانه‌سازی. سال ۱۹۰۰ پانصد نفر آنجا زندگی می‌کردند و هنوز امکانات شهری نداشتند و تازه ده سال بعد که به لس‌آنجلس وصل شدند، صاحب آب آشامیدنی هم شدند. آب، آبادانی آورد و کم کم جمعیت منطقه زیاد شد.
گریفیث فیلم‌ساز معروف آمریکایی هم در همین زمان (۱۹۱۰) با بازیگرانش از جمله مری پیکفورد توسط شرکتی به نام بیوگراف از نیویورک به این منطقه فرستاده شد تا فیلم‌برداری کند. آن‌ها چند ماهی ماندند و فیلم‌برداری کردند. از جمله فیلمی به نام «کالیفرنیای قدیمی» در مورد زندگی در بخش اشغال شده کالیفرنیا به دست مکزیکی‌ها در قرن نوزدهم ساختند. این نخستین فیلم هالیوود محسوب می‌شود…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!