امام رضا و دختر روی زین

به این بخش از تازه ترین فرمایشات عضو مجلس خبرگان، حاج احمد آقا علم الهدی، همان حاجی که ایرانیانی را که خواستار آزادی هستند “يک مشت بزغاله گوساله ” خواند، بذل توجه فرمایید:

“دختر خانمی که یاد گرفته در کوچه و خیابان سوار دوچرخه شود، این دوچرخه را که با لباس گشاد و مقنعه که سوار نمی‌شود، او با لباس کوتاه و تنگ سوار این دوچرخه می‌شود و لباس کوتاه و تنگ این دختر روی زین دوچرخه با ایمان پسر جوان تو چه می‌کند؟ اصلا در خیابان و کوچه شهر امام رضا چه کسی اجازه داده زن‌ها و دخترها سوار دوچرخه شوند؟ ”

بحث حقوقی جنبۀ آپارتاید حجاب اجباری، لحاف-پیچ کردن نیمی از ایرانیان، منجمله منع دوچرخه سواری آنان در میراث خانوادگی ” مملکت امام زمان ” خصوصاً در بلاد ” امام رضا ” و خواهر بزرگوارشان ” ” و خویش نزدیکشان ” حضرت شاه عبدالعظیم ” به جای خود محفوظ است.

سئوال:

آیا زمانیکه ” ایمان پسر جوان ” با دیدن “دختر روی زین دوچرخه ” آن هم در ” شهر امام رضا ” مشکل پیدا میکند؛ اشکال از دختر است یا از پسر؟

ارزش و خاصیت ایندست تدین چشم نا پاکان چیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!