بی مهری ما نسبت به هم میهنان افغانی; مونږ تول محبت او اتحاد غوارو

بی مهری ما نسبت به هم میهنان افغانی مونږ تول محبت او اتحاد غوارو  با برنامه ریزی تفرقه بیانداز غارت کن  شرکتهای غول که در دست میلیاردهای نجومی اداره میشوند و آنان هستند که دولت تعین میکنند و دو دهن و تو سر هر دولتی میزنند که حرف آنان را ګوش نکنند و یا اطاعت محض نداشته باشند  آنان با کمک عوامل خود که خود باختګان ثروت قدرت شهوت هستند بر مردمی حکومت میکنند که آنان را مثل بره و برده می پندارند  دیوانه ګانی نظیر صدام و قذافی که حاضرند کشور را بخاک خون بکشند و صدها و شاید هزاران نفر را تنها بجرم مخالفت با دیوانګی هایشان با بکشند آنان میهن ګرام مارا پاره پاره کرده اند و هر تکه آنرا به دست دیوانه ای سپرده اند جزیره بحرین را به دست یکی از شیوخ غارتګر داده اند تا با ساختن قصرهای تلایی اکثریت مردم کشوررا از یک زندګی معمولی کنار بزند  و باغارتهای کلان و دزدیهای بیشمارمردم را فقیر تر بکنند تا تااطاعت بیشتری از آنان بخواهند.  امپراتور بحرین دستګاه شاهنشاهی برای خودش درست میکنند و تمامی فک فامیلش را در راس حکومت قرار میدهد.آنان آذربایجان را از بدنه ایران جدا کردند و اکنون بعضی از مردم ایران و  آنان را خارجی می پندارند  آنان هم میهنان ما بودند که به دست پادشاهان دست پا جلفتی قاجار و زن بارګی و شهوت رانی کسانی نظیر فتح علی شاه  که لابد کار فتح او همان فتح کردن زنان و دختران بیشمار بود از بدنه کشور ما جدا شدند .

 و یا درزمان نادرشاه که کشور قوی و یک پارچه بود ولی بعد افغانستان را که بنام خراسان یا آریانا بود با نام جدیدی از تن ما بریدند و کشورزیبای مارا بیشتر و بیشتر پاره پاره کرده اند و حالا ما به آنان که کشور خودشان آمده اند  بیګانه میګوییم وبرایشان مشګل ساز هستیم  شنیده ام که سازمان خیریه از کمک به آنان بنام افاغنه خود داری میکنند   سیستم جهانخوار و فاسد دزد های بین المللی برنامه ریزی میکنند و ما دانسته یا ندانسته دنباله روی آنان هستیم  تفرقه هایی و نفرت افکنی هایی که بین ما پخش کرده اند برای زمین زدن همه کشورهای ما کفایت میکند.  آیا برادران کرد ما بایست در کشورهای مختلف پراکنده شوند  و یا سایر اقوام خاورمیانه  را به دشمنی با هم ترغیب کنند؟  ترکان  فارسها  پشتونها  و… سایر ملتهای خاورمیانه همه بایست باهم متحدشوند ویک ایالات متحده بسازند  نه اینکه به آزار هم بپردازند وباهم بی مهری کنند.  همه ما بایست بدانیم که نفرت نفرت میآورد و دوستی دوستی و بازیچه دست میلیاردهای ابر قدرت نشویم  آنان حتی به مردمان کشور خودشان هم رحم وشفقت ندارند  آنان با کمک اختلاف  های نژادی مذهبی و ملی در صدد حذف کامل طبقه متوسط  و مستقل و تحصیکرده ای هایی هستند که دلسوز مردم میباشند و در استخدام آنان نیستند.  ظلم به افغانان  صوفیان بهاییان درویشان  و ترکان بلوچ ها  و.. یعنی تیشه به ریشه استقلال و آزادی زدن  یعنی در خط دشمنان حرکت کردن  حتی حاکمان ظالم هم بایست بدانند  که خود آنان هم مهره هایی بیش نیستند و هنګامیکه که حرف ګوش کنی خود را کنار بګذارند به ریز کشیده شده و اعدام خواهند شد. نمونه اش همان صدامی خودمان است  که دیدید مثل یک چاقوکش آدمکش اعدام شد  یعنی با تناب دار؟ مثل اصغر قاتل؟

   تامادامیکه ما در باتلاق جهل بیسوادی  تمامیت خواهی ظلم و فساد دست پا میزنیم سرنوشتی بهتر از صدامها نخواهیم داشت؟ رهبران دلسوز خودشان را فدای ملت میکنند نه ملت را فدای خودشان  و هروقت دیدند که نمی توانند کشوررا اداره کنند با نهایت دلسوزی آنرا به دست سایر خدمت ګذاران کشور می سپارند  و خودشان دواطلبانه کنار میکشند؟  ما احیتاج به رهبران دلسوزی داریم که برای جوانان ما و مردم ما کار مسکن  تولید تحصیل دانشګاهی و فنی و اداری  و رفاه و بیمه های واقعی ایجاد کنند نه کسانی که با توپ تانک و هواپیما بجان مردم بیفتند و تا مردم برای خلاص شدن از دست آنان  به دامان ابرقدرتها یا غرب شرق پناه ببرند؟  مونږ تول محبت  اتحاد سله  غوارو  مونږ تول انسانان یوه ملت وو.  بلوچ  ازبک  ترک  تاجیک  کرد  فارس عرب او نورستانی او… تول یوه ملت دی او تول ورور او خویندی دی .  زمونړ هیوادونه سل او سلام  ارتیا لری .  مونږ باید چی استقلال او وحدت کار کوو. مونږ باید کافی اندازه پوهنتونو لرو  چه زمونږ ځوانان دیګر هیوادونه  نه راځی  بل زمونږ هیوادونه تحصیل زده کوونکی لری   مونږ باید اتحاد لرو او برابر ملتونه لپاره خدمت کوو.  مونږ دیر زیات پوهنتونو او مکتبونه  ارتیا لرو  چی زما خلک هلته تحصل کوی.  افغانستان  ایران تاجیکستان ازبکستان  ترکمنستان او دیګر هیوادونه یوه جک هیواد دی  لکه د متحده ایالات  امریکا   خاورمیانه او یا  ختیځ ترمنځ متحده ایالتونه دی. مونږ باید هیوادونه لپاره  او خلکو لپاره  کارکوو. نه پسی لپاره او قدرت شهوت لپاره ختیځ ترمنځ  او مرکزی آسیا او شمالی آفریقا یوه جک ملت دی. 

   بیز یالنیز بیر بیوک مملکت دیر بیز برابر چالیشماک یاپییوروز  زنده باد بتون بیزیم ملت لریمیز   ترکیه ایران  ترکمنستان  عراق او باشګاه مملکت لریمز   بیز اتحاد و برابر چالیشما استییوروز    رهبران از اسلام و تاریخ مشترک ما برای وحدت بین همه ملتهای شمال آفریقا خاورمیانه و آسیای مرکزی استفاده کنید نه برای کشت کشتار تمامیت خواهی و سایر کارهای کودکانه و ابلهانه  دیدید که صدام حسین با آنهمه کاخ سلطنتی باشکوه مثل یک   قاتل اعدام شد و تمامی ثروت و سرمایه های غارت شده ای که در اختیار داشت به جیب کسان دیګری رفت   مالهای که از ملت مظلوم عراق دزدیده شده بود به دست دیګرانی افتاد که به او اسلحه و مواد مخدر و منفجره میدادند؟  عبرت بګیرید خنګ بازی در نیاورید؟  صدام واری و قذافی واری حکومت کردن عاقبت نخواهد داشت  تاکی بر این کنګره چون مرغ توانی بود  روزی نګه کن که براین کنګره خشتی. 

3 دلیل برای لزوم افزایش حقوق

خدمتکاری به خانم خانه ای که در آنجا کار می کرد،تقاضای افزایش حقوق داد.

خانم خانه که خیلی از این موضوع ناراحت بود، تصمیم گرفت با خدمتکار صحبت کند.

خانم خانه پرسید:

«ماریا، چرا می خوای حقوقت افزایش پیدا کنه؟»

ماریا جواب داد:

«خوب، می دونید خانم، سه دلیل برای اینکه حقوق من باید افزایش پیدا کنه وجود داره!!!»

«اولین دلیل اینه که من بهتر از شما اتو می کنم!»

خانم خانه پرسید:

« کی گفته که تو بهتر از من اتو می کنی؟»

ماریا جواب داد:

«همسرتون این طور می گه!»

خانم خانه گفت:

«اوه!!!»

ماریا ادامه داد:

«دلیل دوم اینه که من بهتر از شما آشپزی می کنم!!!»

خانم خانه با اندکی ناراحتی گفت:

«مزخرفه! کی گفته آشپزی تو بهتر از منه؟؟؟»

ماریا گفت:

«همسرتون این طور می گه!!!»

خانم خانه گفت:

«اوه!!!»

ماریا ادامه داد:

«دلیل سوم اینه که من برای سکس توی رختخواب بهتر از شما هستم!!!»

خانم خانه با عصبانیت زیاد فریاد کشید:

«آهان!!! این رو هم حتماً همسرم گفته، آره؟؟؟»

ماریا پاسخ داد:

«نه خانم! راننده ی شخصی تون این طوری می گه!!!»

خانم خانه پاسخ داد:

«آهان، باشه، باشه. راستی چقدر دوست داری به حقوقت افزوده بشه؟؟؟»

 

 

 

 

متشکرم

از کسانیکه از من متنفرند سپاس، آنها مرا قویتر میکنند.
از کسانیکه مرا دوست دارند ممنونم،آنان قلب مرا بزرگتر میکنند.
Roman”>از کسانیکه مرا ترک می کنند متشکرم، آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست.

از کسانیکه با من می مانند سپاسگذارم، آنان بمن معنای دوست داشتن واقعی را

نشان می دهند

چهار راه برای خرج پول

  می توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم. در این حالت پول را با وسواس خرج می کنیم تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود.

میتوانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم. در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم, اما به قیمتش توجه داریم.

 می توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک نهار خوب مهمان می کنم!

و در نهایت می توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل نگران پولی هستیم که خرج می شود و نه نگران چیزی که کسب می شود.

این حالت آخر دولت است.

فریدمن

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!