تیم امام رضا-١ حکیم فردوسی- ٠

به مناسبت دومین سالگرد ” انتخابات ۲۲ خرداد ” و در راستۀ اصل دعوا بر سر چیست؛ دو دستی تقدیم میگردد.

حتماً تا حالا خبر ” ” آن نقاشی دیواری در مشهد را شنیده اید؛ اگر نه، این خلاصۀ آن به انضمام عکس از خبرگزاری مهر:

“نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد به طول 5000 متر مربع و با موضوع شاهنامه فردوسی یکی از طولانی ترین نقاشی های دیواری کشور بود پس از گذشت چند ماه از بهره برداری به صورت شبانه کاملا پاک شد.”

به جای آن نقاشی های ایرانی دل انگیز و روح افزا؛ این اعلان نقش بسته است:

“این ملک موقوفۀ حضرت رضا علیه السلام می باشد.

آستان قدس رضوی

ادارۀ حفاظت املاک و اراضی

تلفن: 7112418″

به عبارت دیگر؛ پس از “بسی رنج بردم در این سال سی ” حکیم ایران که زادگاهش پاژ ویرانه ایست عبرت انگیز؛ ادارۀ حفاظت از املاک موروثی ” حضرت رضا علیه السلام ” در جلوگیری از اشاعۀ مرام ” عجم زنده کردم بدین پارسی ” کوشا است.

شب دراز است و قلندر بیدار.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!