جنگ هرگز تمام نمی‌شود

صندوق کودکان ملل متحد در آلمان هرسال به بهترین عکس‌ها و عکس‌های خبری در مورد زندگی بچه‌ها در سراسر جهان جایزه می‌دهد.در سال ۲۰۱۰، در جمع ۱۱۳ عکاس برجسته از ۳۳ کشور دنیا روی هم ۱۲۶۳ عکس از زندگی رقت‌بار بچه‌ها در نقاط گوناگون تهیه کردند. با نظر هیئت داوران، ده‌تا از آنها به عنوان عکس‌های شاخص انتخاب شدند. به سه عکس نخست، جایزه و به بقیه، دیپلم افتخار اهدا شد. سه عکس نخست واقعاً تکان دهنده‌اند:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!