هدی صابر قربانی دیگر ستم ولایت فقیه در ایران

جنایتی دیگر علیه اندیشمندان و مخالفان سیاسی استبداد ولایت فقیه در ایران

وی در بیمارستان در اسارت به دلیل عقایدش در حالی که در اعتراض به مرگ هاله سحابی در اعتصاب غذا بسر می برد، که شهید شد. شهادت هدی صابر را به خانواده وی، ملی مذهبی ها و مردم ایران تسلیت می گویم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!