معنی دامان (دامن) در شعر فارسی چیست ؟

 

نه تنها مردان در اشعار و ترانه های خود , از کلمهُ دامن یا دامان در هنگام ذکر از زنی استفاده می کنند , بلکه در ترانه های فارسی , زنان نیز از دامن مردان صحبت می کنند .در ضمن واژهً دست بر دامان کسی شدن هم در نوشته هایِ فارسی دیده می شود .

 لطفأ به لغت نامه دهخدا نگاه کنید که در میان معانی دامن , ذکر می کند :

دامن خشک  دامن خشک . [ م َ خ ُ ] (ص مرکب ) دامن پاک . پاک دامن . خشک دامن . مقابل تردامن و آلوده دامن و دامن آلوده .- دامن خشک (بصورت اضافه )

دامن پاکی . [ م َ ] (حامص مرکب ) عمل دامن پاک . کیفیت و چگونگی دامن پاک . عفت و صلاح : بدامن پاکی دین پرورانت بصاحب سری پیغمبرانت .ن…

http://www.loghatnaameh.com

با توجه به دو نکته بالا , فکر می کنید معنای دامن در ادبیات فارسی چیست ؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!