کلاه شرعی شُل حجابی

چو بینی اسلامیست به چاه است

اگر هُلش بدهی؛ این گناه است

خدا بسر شاهده که حضرات نظام پر برکت خُل و چل تشریف دارن. شاهدش این طرح مبارزه با ” ” که هر سال اول سگ گرمای تابستون میافتند به جون مردم که؛ خانوما باید عین فاطی کماندوهای ایکبیریشون لحاف-پیچ و غیر ” مانکن ” و آقایون هم باید سر و صورت و ریختشون ژولیده و بوگندو و غیر “فشن “.

خوب؛ نتیجه معلومه، تو این همه سال ایرونی جماعت، مخصوصاً ” خواهران “، نشون دادن که این حرفا تو کتشون نمیره.

بجای اینکه هی سنگ رو یخ بشن؛ راهش اینه که این طرح رو تو چله زمستون اعلام کنن که همه از دست سرما همه جونشونو حسابی حاجی پسند قنداق میکنن.

اونوقت میتونن جار و جنجال راه بندازن که مردم همیشه در صحنه عاشق دلخستۀ نظام پر برکتشون هستن. تو تابستونا هم چشای هیزشونو به نوایی برسونن و مثل اونیکه برای حلال بودن خاویار رو کردن، برای شُل حجابی تابستونی هم یک عدد کلاه شرعی رو بفرمایند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!