کالیگولاخوری در تهران

کالیگولا از سال ۳۷ تا ۴۱ بعد از میلاد، در مجموع به مدت چهار سال امپراتور روم بود. او تا توانست آدم کشت و از کشتن دست برنداشت تا اینکه سرانجام کشته شد. نام واقعی او گایوس بود، اما به‌علت چکمه‌ی ساق کوتاه یا به اصطلاح نیم‌چکمه‌ی سربازی‌اش که در زبان ایتالیایی به آن «کالیگا» می‌گفتتند، کالیگولا لقب گرفت. با این حال مادام که زنده بود کسی جرأت نمی‌کرد او را کالیگولا بنامد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!