از ترس حمله به كاخ سفيد با شورت و تي شرت به پناهگاه فرار كردم

 داشت چرتم مي‌گرفت كه سايه مردي را پشت در اتاق خواب ديدم. به سختي نفس نفس مي‌زد و فرياد مي‌زد: آقاي رئيس جمهوري! آقاي رئيس جمهور! به كاخ سفيد حمله شده، بياييد برويم و من در حالي كه يك شورت و تي شرت به پا داشتم بايد براي رفتن به پناهگاه آماده مي شدم. به گزارش فارس، “جورج واكر بوش “، رييس جمهور پيشين آمريكا از جمله شخصيت‌هايي است كه در زمان وي و بعضاً به‎واسطه خودش اتفاقات بسيار مهمي در عرصه جهان به‎وقوع پيوست. شايد حوادث 11 سپتامبر مهمترين اين اتفاقات باشد كه خود بعدا منشأ تحولات بسيار مهمي در عرصه بين‌المللي از جمله دو جنگ در منطقه خاورميانه شد. اين تحولات و شخصيت خود بوش كه عده بسيار زيادي او را مستحق رياست جمهوري آمريكا نمي‎دانستند و به‏علاوه نفرت زيادي كه در افكار عمومي جهان در زمان وي از آمريكا به‎وجود آمد، سبب شد تا خبرگزاري فارس دست به ترجمه و انتشار خاطرات او بزند. به‎هرحال اين كتاب، بيان مسايل از نگاه بوش ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!