ایران دیگر تاب این هیولا را ندارد بس است

پری صفاری مبارز میهنی ضمن اینکه جوانان ایرانی را با هویت و تاریخ و فرهنگ اصلی خودشان آشنا میسازد، یک پاسخ دندان شکن هم به جناب زیبا کلام در ارائه مطالبشان میدهند.

برای دیدن ویدئو کلیپ روی لینک زیر را کلیک کنید:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!