روح ابن مُلجم شاد

حالا که گند کار حسابی در آمده و ماله کشی ” اصلاح طلبان حکومتی ” بیهوده؛ چپ و راست انواع پوزش نامه صادر میشه، و اینجا

ولیکن پوزشخواهی ” اصلاح طلبان ” هم در راستۀ نجات نظام پر برکت است.

برای نمونه نگاه کنید به این یکی؛ “پدر، مادر، ما باز هم متهمیم ! ”

آقای سید مصطفی تاجزاده با شهامتی قابل تقدیر به برخی از جنایات انکار ناپذیر نظامی که او کار گزار رده بالای آن بوده اشاره و برای وقوع آنها نوعی عذرخواهی میکند.

ولیکن در نزدیک به پنجاه مرتبه ای که از ” امام ” سرسلسلۀ این ضیافت توحش، جهل و جنایت؛ روح الله خمینی، نام میبرد، که حداقل آنکه دستور کتبی او برای قتل عام ایرانیان اسیر را جانشین آن وقت وی، منتظری، منتشر کرده؛ چیزی بجز تکریم و تقدس برای گفتن ندارد.

به عبارت دیگر؛ این مانند آن است که در سالروز واقعۀ نوزدهم رمضان، یکی از شیعه های سوگوار برود بالای منبر و با ایراد شرح مبسوطی از خصایل نیکو، منجمله دلیری، رقت قلب و جنت مکان بودن ابن ملجم مرادی، برای قربانی او، علی ابن ابی طالب، زار بزند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!