افزایش فشارها بر احمدی نژاد برای واکنش به ‘جریان انحرافی’

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی می گوید که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، باید هر چه زودتر مرز خود را با افرادی که “زیر سوال” هستند، مشخص کند.

آقای ترقی روز شنبه (۲۸ خرداد – ۱۸ ژوئن) به خبرگزاری ایلنا گفت: “مشاهداتی که از رفتار و عملکرد عده ای از نزدیکان رییس دولت موجود است، اذهان عمومی را به این نتیجه رسانده که تحرکاتی خطرآفرین، دولت، کشور و البته مردم را به استقبال شرایط نامطلوبی می برد.”

وی همچنین با دفاع از آقای احمدی نژاد گفت که رئیس جمهوری ایران منتظر “اعلام رای قوه قضاییه است تا بعد از مشخص شدن همه مسایل، واکنش لازم را از خود نشان بدهد.”

آقای ترقی از اوج گیری انتقادها نسبت به شخص رئیس جمهوری ایران انتقاد کرده و گفته است: “هیچ کس نمی تواند نفر اول دولت را به این مساله متهم کند که به دلیل مصلحت اندیشی اطرافیانش، مصلحت نظام و کشور را نادیده بگیرد، پس به جای اینکه با بهانه قرار دادن گروه انحر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!