ایران عین عراق و لیبی بشه

تو دوست داری جنگ بشه؟

نه والا

تو دوست داری ایران عین عراق و لیبی بشه؟

نه بلا

تو دوست داری مردم ایران گرسنگی بکشن؟

بمیرم و آنروز رو نبینم

تو دوست داری انقلاب بشه یه دیکتاتور دیگه بیاد سر کار؟

اصلاً و ابداٌ

پس نتیجه میگیریم که؛ باید با این رژیم آخوندا روابط عادی بشه، نه تحریم و نه تغییر رژیم؛ راهش اصلاحات تدریجی است.

بسیار عالی؛ بفرمایید مُدل این اصلاحات تدریجی شما کدام کشور دیکتاتوری خونخوار مانند ایران اسلامیست زده است؟

تا حالا این حلوا حلوا کردن در ایران چه دست آوردی داشته؟

چرا تا مملکت خودشون را به خاک سیاه ننشاندند، هیتلر، پل پات، صدام، عیدی امین و دیگر از ایندست جک و جانوران لابد اصلاح پذیر عین اسلامیست ها، تدریجاً اصلاح نشدند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!