تأسیس سفارت تل آویو در نزدیکی مرز ایران

این پایگاه خبری یهودیان روسیه که وابسته رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه با
انتشار گزارشی تحت عنوان «اسرائیل در نزدیکی مرز با ایران سفارت خود را
دایر می‌کند» به نقل از آویوی نوشت:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!