دیدن یا دید زدن

اجرای اخیر نمایش «لولو» در برلین، چنان‌که انتظار می‌رفت، جنجال آفرید. «لولو» به علت بار قوی فمینیستی، و جنبه‌ی انتقادی شدید از سالوس ریاکاران فی‌نفسه جنجالی است، اما اجرای آن به کارگردانی کارگردان نوجو و نوآوری مانند فولکر لوش سر و صدای زیادی راه انداخت، چون او بر اساس اقتباس ویژه‌اش شکل تازه‌ای از این نمایش را ارائه نمود و روسپیان واقعی را هم به‌عنوان بازیگر به صحنه آورد. این کار شجاعانه هم با ستایش و هم با سرزنش روبرو شد. «لولو» نمایشی است که از یک کاسه کردن دو نمایشنامه به نام‌های «روح زمین» و «جعبه پاندورا» ایجاد شده، و تقریباً صد سال از عمرش می‌گذرد، اما به‌قدری آوانگارد است که هنوز که هنوز است آوانگاردهای دوآتشه را هم متحیر می‌کند…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!