تجاوز در ایران؛ زنگ خطری که شنیده نمی شود؟

مسئولان قضایی استان گلستان از بازگشایی دو پرونده تجاوز در این منطقه خبر داده اند که در یکی از آنها قربانی به قتل رسیده است. این سومین پرونده تجاوز گروهی در استانهای مختلف ایران است که اخیرارسانه ای شده و به اعتقاد کارشناسان این حوادث زنگ خطر و نشان از جامعه بیماری است.

مقامات قضایی استان گلستان اعلام کرده اند که متهمان دستگیر شده و این دو پرونده به شکل ویژه رسیدگی می شود. عباس پوریانی، دادستان مرکز گلستان با اشاره به رسیدگی به این پرونده ها اعلام کرد: “پرونده نخست در شعبه سوم کیفری این استان در حال رسیدگی است و پس از قطعیت اتهام و تکمیل مستندات احکام اعدام اجرا می شود.”

سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت و گو با بی بی سی فارسی با اشاره به اینکه پس ازحادثه پاکدشت در اواسط دهه ۸۰ ( که طی آن محمد بیجه ۲۲ کودک را مورد آزار قر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!