«دنیا وحشتناک است»

اوژن یونسکو از پیش‌قراولان تئا‌تر آبسورد را همگان با نمایش «کرگدن‌ها» می‌شناسیم. اکثر کارهای او به فارسی ترجمه و چندتایی هم اجرا شده‌اند. نمایش «درس» او همین چندی پیش در تهران اجرا شد. با وجود همه این اجرا‌ها و کتاب‌های مختلفی که در مورد تئاتر آبسورد نوشته شده، هنوز ابهاماتی در مورد کم و کیف این گونه از تئا‌تر وجود دارد. قرار نیست همه‌ی این ابهامات رفع شوند. اما می‌شود در مورد آن‌ها حرف زد، چون این ابهامات نه فقط به تئا‌تر، بلکه به زندگی و به همه‌ی ما مربوط‌اند. هر یک از ما بنا به بینش و تجربیات خود به این ابهامات پاسخ می‌دهیم. تئا‌تر آبسورد یکی از این پاسخ‌هاست.

اواخر سال‌های دهه‌ی هشتاد میلادی اولریش ویکرت، خبرنگار سرشناس آلمانی با یونسکو گفت‌وگویی کرده که در آن یونسکو بی‌پرده از همه چیز حرف زده است. او در این گفت‌وگو از نویسندگان دیگر از جمله ژان ژنه و ژان پل سار‌تر هم یاد می‌کند و ضمن ستایش استعداد و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!