نظر کاربران الجزیره پس از پرتاب ماهواره رصد

بهترین هدیه ای که جمهوری اسلامی در سراسر کرۀ زمین به مناسبت ولادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام تقدیم کرد، سرت را بالا بگیر مسلمان.

به گزارش مشرق به نقل از الف، با هم به قسمت‌هائی از نظرات کاربران عرب شبکۀ عربی الجزیره در پس خبر پرتاب ماهوارۀ رصد توجه می‌کنیم، ارزش این سری جدید از نظرات آن است که برای اولین بار یک پیشرفت علمی-فناوری پس از قیام عرب در ایران رخ می دهد و خود کاربران عرب این را به اعتراف تلویحی و ضمنی قیام خود را به تأسی از همین راه (ایران) می‌دانند. ضمن این که در این نظرات موج هم‌پیمانی تحت عنوان “امت اسلامی” و “اسلام” نویدهای خوشی را در خصوص آیندۀ منطقه می‌دهد. البته هموارۀ افراد حاقد و کینه توز که عمدتا جریانهای سلفی – وهابی – بعثی هستند در اقلیت ناچیزی نسبت به سایر نظرات، علیه ایران موضع می‌گیرند.

ولید از سوریه
خدا حامی ایران است… اعراب بخوابید
 
مهندس زید … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!