گزارشگر ویژه حقوق بشر را نمی پذیریم

آقای لاریجانی در سخنان تلویزیونی خود که خبرگزاری های دولتی آن را منعکس کرده اند با حمله به کشورهای غربی گفته است که ایران خود مدعی موضوع حقوق بشر. صادق لاریجانی گفت:‌ «در بحث حقوق بشر، حتما تعامل هایی با سازمان ملل خواهیم داشت لیکن در چارچوب های منطقی نه به عنوان ابزاری علیه کشورمان.» او بار دیگر همچون برادر خود جوادلاریجانی که ریاست ستادحقوق بشر قوه قضاییه را به عهده دارد به انتقاد از آمریکا پرداخت و گفت : « خود آمریکا که به عراق و افغانستان حمله کرد و بسیاری از افراد را به خاک و خون کشید، ادعای حقوق بشر دارد درحالی که ما هنوز زندان های گوانتانامو و ابوغریب را فراموش نکرده ایم.» او با تکیه بر فرهنگی بودن موضوع حقوق بشر در جهان گفت: « هیچ دلیلی ندارد مبانی ای که از یک فرهنگ خاصی برخاسته همه به صورت یک چارچوب کلی پذیرفته شود… ما خودمان به برکت اسلام، از ۱۴۰۰ سال پیش از مدعیان حقوق بشر هستیم و در فضایی که دختران را زنده به گو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!