روایت مرکز اسناد از آخوند دربار

سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی که زیر نظر روح الله حسینیان، نماینده مجلس اداره می شود ضمن نمایش عکس هایی از حسن امامی آورده است: «خاندان وی نسل اندر نسل و به شکل موروثی امام جمعه تهران بودند و با حاکمان وقت روابط حسنه برقرار کرده و در تحولات سیاسی اجتماعی کشور، پشت قدرت حاکم را خالی نکردند».

حسن امامی که یکی از مهمترین اساتید حقوق ایران به شمار می رود پیش از انقلاب کرسی تدریس دروس «حقوق ثبت اسناد»، «اصول محاکمات حقوقی»، «حقوق مدنی» و «شرح قانون مدنی» در دانشگاه تهران را در دست داشت.

وی در سال ۱۳۳۱ برای مدت کوتاهی (۱۰ تیر تا ۳۱ تیر) به ریاست مجلس شورای ملی رسید.

در اینجا عکس‌های سایت مرکز اسناد از حسن امامی را مشاهده می کنید.

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2011/06/123868.php

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!