وحشت از سقوط احمدی نژاد در بخشی از جبهه کودتا!

مثل اینکه در پشت پرده خبرهایی است که
شریعتمداری را نگران کرده و به حمایت از “جریان انحرافی” یعنی
درواقع به حمایت از خود و جلوگیری هم سرنوشت شدن با امثال
مصباح یزدی و ذوالنور به میدان آمده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!