ناخشنودی ایران از آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت

ایران از اقدام جدید کشورهای مصرف‌کننده نفت شدیداَ ناخشنود و خشمگین است. در هفته گذشته مهمترین کشورهای مصرف‌کننده نفت تصمیم گرفتند که ذخیره‌های استراتژیک نفت خود را آزاد کرده و به بازار وارد کنند. به گفته محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، این اقدام تصمیمی سیاسی است که بر مکانیزم بازار تاثیری منفی می‌گذارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!