تذکر خامنه‌ای به نمایندگان مجلس در مورد توهین به رئیس‌جمهور

فاطمه آلیا، نماینده مجلس ایران، اظهارات آیت الله خامنه ای را در انتقاد از نمایندگانی نقل کرده است که در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته به محمود احمدی نژاد “اهانت” کرده بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!