سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه احضار شد

در پی اقدام اتحادیه اروپایی مبنی بر درج نام سه تن از مقامات سپاه در فهرست تحریمی آن اتحادیه راجع به سوریه و متهم ساختن آنان به آنچه که سرکوب مخالفان در سوریه می نامند، سفیر مجارستان که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه را به عهده دارد، احضار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!