سپاه: اسرائیل از پایگاههای موشکی سمنان هم در تیررس ما است

آمریکا زحمت ما را کم کرده و پایگاه‌های خود را در کشورهای اطراف مستقر کرده‌است به طوری که از فاصله ۱۲۰ کیلومتری تا ۷۰۰ کیلومتری در عمق افغانستان دارای پایگاه است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!